Misje gospodarcze do Polski

W ramach programu promocji o charakterze ogólnym „Made in Poland. Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”, który stanowi element projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pn: „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” do 26 maja 2015 r. zostanie zorganizowanych 20 misji przyjazdowych dla potencjalnych kontrahentów oraz dziennikarzy z 10 krajów reprezentujących różne sektory gospodarki.

Tabela przedstawiająca kraje objęte programem „Made in Poland. Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”, ilość wizyt studyjnych przewidzianych dla każdego kraju oraz dedykowane dla każdego kraju branże:

Kraj Ilość wizyt studyjnych

Branża

Indie 

3 Usługi IT / ITC

Produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej

Polskie specjalności żywieniowe

Indonezja 

3

Maszyny i urządzenia górnicze

Produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej

Polskie specjalności żywieniowe

Azerbejdżan 

2

Budownictwo

Polskie specjalności żywieniowe

Mongolia 

2

Maszyny i urządzenia (w tym górnicze)

Polskie specjalności żywieniowe

Turkmenistan 

2

Branża meblarska

Polskie specjalności żywieniowe

Wietnam 

2

Maszyny i urządzenia (w tym górnicze)

Polskie specjalności żywieniowe

Malezja 

2

Branża kosmetyczna

Branża kosmetyczna

Chorwacja 

1

Branża meblarska

Serbia 

1

Produkcji środków transportu

Bośnia i Hercegowina 

1

Polskie specjalności żywieniowe

Macedonia  1

Maszyny i urządzenia (w tym górnicze)

W ramach każdej misji przyjazdowej, przedsiębiorcy i dziennikarze z 10 krajów objętych programem:

  • odbędą po dwa spotkania B2B z polskimi przedsiębiorcami,
  • odwiedzą specjalną strefę ekonomiczną lub park technologiczny, gdzie zorganizowane zostaną spotkania z Zarządem oraz z firmami rekomendowanymi przez władze Strefy lub parku technologicznego,
  • odbędą po trzy spotkania w siedzibach polskich przedsiębiorstw reprezentujących dedykowaną dla każdego kraju branżę,
  • zapoznają się z polską kulturą i historią uczestnicząc w wycieczkach turystycznych i wydarzeniach kulturalnych oraz zasmakują tradycyjnej polskiej kuchni.

Łącznie we wszystkich 20 misjach weźmie udział 120 osób – minimum po 6 osób w każdej misji. Przedsiębiorcy i dziennikarze z krajów objętych programem odwiedzą w sumie 14 województw.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s