O Programie

Agencja M Promotion jest Wykonawcą programu o charakterze ogólnym „Aktywizacja Eksportu na wybranych rynkach”, który został zaprojektowany przez Ministerstwo Gospodarki w ramach projektu systemowego  o nazwie „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”; poddziałanie 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Założeniem programu jest promocja polskiej gospodarki na wskazanych rynkach w związku z negatywnymi tendencjami w polskim eksporcie do Rosji i Ukrainy. Celem zaś umożliwienie polskim przedsiębiorcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami z wybranych krajów, istotnych z punktu widzenia znalezienia nowych rynków zbytu oraz możliwości rozwoju polskiego eksportu.

Programem „Aktywizacja Polskiego Eksportu na Wybranych Rynkach” objęte są następujące kraje:

 • Azerbejdżan
 • Indie
 • Indonezja
 • Malezja
 • Mongolia
 • Turkmenistan
 • Wietnam
 • Bośnia i Hercegowina
 • Chorwacja
 • Serbia
 • Macedonia

Zgodnie z założeniami programu, we wszystkich tych krajach zostaną przeprowadzone działania promujące polegające na:

 1. Zorganizowaniu dla każdego z krajów misji przyjazdowych do Polski dla potencjalnych kontrahentów i dziennikarzy. Więcej na ten temat w zakładce: Wizyty studyjne
 2. Organizacji w każdym kraju konferencji promocyjnej koncentrującej się na branżach wybranych przez Ministerstwo Gospodarki połączonej z degustacją polskich specjalności eksportowych. Więcej na ten temat w zakładce: Konferencje
 3. Organizacji kampanii promocyjnej „Made in Poland”, która będzie polegała na publikacji artykułów sponsorowanych o Polskim potencjale eksportowym w czasopismach biznesowych i/lub branżowych o zasięgu ogólnokrajowym wydawanych w krajach objętych programem. Więcej na ten temat w zakładce: Media o nas

W ramach programu będą wspierane branże najbardziej dotknięte spadkami eksportu. W każdym z krajów będzie promowana branża polskich specjalności żywieniowych, a ponadto:

 • branża budowlana (Azerbejdżan)
 • branża usług IT/ICT (Indie)
 • branża produkcji sprzętu i medycznego i aparatury pomiarowej (Indie, Indonezja)
 • branża maszyn i urządzeń (w tym górniczych) (Mongolia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Wietnam, Indonezja)
 • branża meblarska (Chorwacja, Turkmenistan)
 • branża kosmetyczna (Malezja)
 • branża produkcji środków transportu (Serbia).

Program będzie realizowany przez Agencję M Promotion przez 6 miesięcy, tj. do 25 maja 2015 roku.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s